top of page
Business Plan
WebsiteBG1.png

Digital strategi

Å ha en klar digital strategi oppmuntrer organisasjoner til å ta i bruk de nyeste teknologiene for å gi bedre verdi og opplevelser til sine kunder og ansatte. Det er også med på å forme de teknologiske og kulturelle opplevelsene og prosessene som identifiserer verdien av virksomheten.

I dag stilles det høye krav til å ta i bruk og mestre ny teknologi, og ikke minst, å holde seg oppdatert. I Dapt er vi vårt ansvar bevisst, og ser det som vår rolle å snu utfordringer til muligheter for kundene våre. I stedet for å sitte med en følelse av å ikke henge med, skal kundene våre heller nyte fordelene av å være i forkant.

Dapt leverer kun skytjenester det betyr at det er Microsoft og andre skyleverandører som sørge for at løsningen vi leverer til enhver tid fungerer og utvikler seg. Vår oppgave er derfor å være en rådgiver for våre kunder og sørge for at de til enhver tid har tilgang til den beste kompetansen og erfaringen.

Dapt består av trygge, løsningsorienterte  fagpersoner, som deler sin entusiasme for det  de brenner for. Utgangspunktet er alltid hva som er til kundens beste. Folk er interesset e i kunnskapen vår, bare vi ser det fra deres  ståsted.

Digital kartlegging

Hva skal til for å få ned kostnadene? Med en digital kartlegging gir  vi virksomheter en komplett oversikt over hvor mye IT faktisk  koster og hvor digitalt moden selskapet ditt er. Det handler om å angripe og posisjonere seg for den digitale utviklingen.

Å implementere nye IT løsninger er ingen enkel oppgave. Det innebærer å vurdere en rekke ofte motstridende foretningskrav og tekniske krav. Dapt sørger for at hele prosessen blir gjennomført ved å bistå fra kartlegging til handling ved hjelp av rådgivere med mange års erfaring.

Digital strategi

  • Hvilke løsninger skal man velge?

  • Hvilke løsninger har vi nå og hva kan de erstattes med?

  • Hva er konsekvensene av å bytte, hva betyr det for selskapet og de ansatte?

  • Hva er konsekvensene av å ikke gjøre det?

 

Spørsmålene er mange når man skal lage en digital strategi og vi påstår ikke at vi har alle svarene, men de vi ikke har – finner vi.

For å utforme en digital strategi er man avhengig av gode råd og anbefalinger, som fører til konkrete, relevante løsninger. Det kan rådgiverne i Dapt bistå med.

DigitalStrategy
bottom of page