top of page
Laptop and Coffee
WebsiteBG1.png

Orkester

Aktiver, ta i bruk og styr i Microsoft 365 med Orchestry, på tvers av hele organisasjonen, og styrker IT-administratorer og sluttbrukere. Gi løsninger for hele arbeidsområdets krav som gir konsistens og reduserer belastningen på støttefunksjoner.

Din komplette arbeidsområdeadministrasjonsløsning

Arbeid gjort enkelt i Microsoft 365 og Microsoft Teams. Orchestry tar gjettingen ut av hvilket Microsoft 365-verktøy som er best å bruke. Levere svarene du trenger, når du trenger dem for å gjøre hele virksomheten bedre organisert og mer produktiv.  

​​

Orchestry er en balansert plattform som består av adopsjonsverktøy, engasjerende maler, kontrollert klargjøring og styrkende selvbetjening for å drive bruk og adopsjonssuksess i Microsoft 365 og Microsoft Teams.

Orchestry
bottom of page