top of page

Dapt UK Limited and Dapt Norway ("Dapt" eller "vi") vil ikke bruke eller tolerere bruk av tvangsslaveri, barnearbeid eller menneskehandel i vår virksomhet eller forsyningskjede.

Vi streber etter å være ærlige, etiske og transparente i alt vi gjør.

 

Vi kan ikke tolerere og ha en nulltoleranse til noen form for slaveri eller menneskehandel. Vi er forpliktet til å sikre at det ikke er moderne slaveri eller menneskehandel i våre forsyningskjeder eller i noen del av vår virksomhet.

Leverandører til Dapt er forpliktet til å overholde alle gjeldende lover i sine kontrakter. I løpet av dette regnskapsåret vil vi introdusere opplæring i bevissthet om menneskerettigheter, antislaveri og menneskehandel for alle ansatte og deretter med jevne mellomrom som en del av vår pågående compliance-opplæring.

Denne erklæringen er laget i henhold til paragraf 54(1) i Modern Slavery Act 2015 og utgjør Dapt  erklæring om slaveri og menneskehandel for regnskapsåret som slutter 31. mars 2022.

bottom of page